Co to jest TEKTURA?

 

Głównym surowcem używanym do produkcji tektury jest papier. Stosuje się mieszankę masy makulaturowej oraz masy celulozowej.

 

Tektura falista składa się z jednej lub wielu warstw pofalowanego papieru sklejonych naprzemiennie z jedną lub wieloma warstwami papieru – pokrycia. Do klejenia poszczególnych warstw tektury stosuje się kleje skrobiowe. Ich główne składniki to skrobia pozyskiwana np. z kukurydzy czy pszenicy, soda kaustyczna i boraks. Zaletą klejów stosowanych w tekturach falistych jest możliwość biodegradacji i pochodzenie z odnawialnych źródeł.

 

Jakie tektury faliste stosujemy?

  • Tektura trójwarstwowa – składa się z trzech warstw. Jedna warstwa pofalowanego papieru wklejona jest między dwie warstwy pokrycia

 

tu rysunek

 

  • Tektura pięciowarstwowa - składa się z pięciu warstw. Dwie warstwy pofalowanego papieru wklejone są między trzy warstwy pokrycia

tu rysunek

 

Jakie profile fal stosujemy?

Profil fali jest charakterystycznym wskaźnikiem tektury falistej. Powstaje w zależności od rodzaju wałów ryflowanych użytych przy procesie produkcji.

 

Najczęściej stosowane przez nas profile fal tektur 3- warstwowych to:

B – tektura ma grubość 3 mm

C – tektura ma grubość 4 mm

E – tektura ma grubość 2 mm

 

oraz ich połączenie przy tekturach 5– warstwowych

BC – tektura ma grubość 7 mm

EB – tektura ma grubość 5 mm

 

Główne parametry tektury falistej

  • gramatura – jest to masa arkusza tektury falistej o polu powierzchni równym 1m2. Podawana w g/m2. Jest to jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących tekturę. Zakres tolerancji gramatury wynosi do 4%.

  • ECT - odporność na zgniatanie krawędziowe – to jedna z najważniejszych cech tektury. Wyrażana jest w [kN/m]. Zakres tolerancji wynosi do 10%.

Hanex Opakowania

ZOBACZ

UL. ZARUSINKI 121 32-447 SIEPRAW

HANEXOPAKOWANIA © 2023