W naszej firmie podczas projektowania i produkcji opakowań posługujemy się wytycznymi zawartymi w katalogu FEFCO.

Niniejszy katalog został opracowany przez FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) i ESBO jako oficjalny system, mający zastąpić długie i skomplikowane opisy konstrukcji opakowań z tektury prostymi symbolami powszechnie rozumianymi w skali międzynarodowej, niezależnie od różnic językowych.

W katalogu pokazane są symbole używane na rysunkach i w systemach komputerowych:

- Linie cięcia, bigowania

- Sposoby łączenia opakowań

- Uchwyty- Kierunek fali

Wykroje opakowań w niniejszym katalogu postrzegane są od strony wewnętrznej:

- Wymiary pudeł

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary wyrażono jako wymiary wewnętrzne w mm jak następuje:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H).Długość (L) = dłuższy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.

Szerokość (B) = krótszy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.

Wysokość (H) = wymiar pomiędzy podstawa a góra opakowania.

Wymiary L, B, H podaje się w każdym opisie konstrukcji pudła, przy czym w przypadku niektórych modeli wartość liczbowa B może przekraczać wartośćliczbową L. Wymiary należy ustalać w standardowych warunkachklimatycznych, na rozłożonym wykroju od środka bigu, uwzględniając grubość materiału.

- Wymiary arkuszy

O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:

1 wymiar x 2 wymiar1 wymiar = wzdłuż kierunku fali

2 wymiar = w poprzek kierunku fali

- Rodzaje łączenia pudeł

Układy pokazane na rysunkach w niniejszym katalogu mogą być zmieniane stosownie do wybranego przez producenta łączenia. W niektórych konstrukcjach połączenia te mogą polegać na klejeniu, stosowaniu taśmy klejącej albo szyciu. Klapka przeznaczona do klejenia lub szycia może być przy dłuższym lub krótszym boku.

Standardowym system łączenia opakowań w naszej firmie jest klejenie.

Katalog FEFCO klasyfikuje opakowania w następujące grupy:

01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu

02 – Pudła klapowe Pudełka klapowe są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg jest klejony, szyty, albo które maja połączenie taśma klejąca oraz posiadają górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap.

03 - Pudła teleskopowe Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.

04 - Pudła składane i tace Pudła składane i tace, zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę. W niektórych wzorach mogą się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd.

05 - Pudła wsuwane Pudełka te składają się w większej ilości z części (wewnętrznych oraz obwolut), które można w rożnych kierunkach wsuwać jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.

06 - Pudełka trwale łączone Pudełka trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu i wymagają, przed ich użyciem, zszycia albo podobnej operacji.

07 - Pudełka klejone jednoczęściowe Są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części, dostarczane w stanie złożonym i gotowe do użycia po ich prostym rozłożeniu. 

09 - Wyposażenie wewnętrzne Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd., stanowiące elementy związane z konstrukcja pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie od wymagań zwiększana lub zmniejszana.

 

Tutaj można bezpłatnie pobrać katalog FEFCO w polskiej wersji językowej w formacie PDF:

 

http://www.fefco.org/sites/default/files/documents/FEFCO_PL.pdf

Hanex Opakowania

ZOBACZ

UL. ZARUSINKI 121 32-447 SIEPRAW

HANEXOPAKOWANIA © 2023